EVOS Amsterdam: Werken aan import van 1 miljoen ton groene waterstof in Amsterdamse haven

Port of Amsterdam en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis 1 miljoen ton groene waterstof importeren in de Amsterdamse haven. Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen onderzoeken ze de komende zes maanden daarvan de haalbaarheid, stellen ze een blauwdruk op en schetsen ze een routekaart richting 2030 én daarna.

 

Onder de naam H2Gate hebben Port of AmsterdamEvosElectriq GlobalHydrogenious en Hysilabs de handen ineengeslagen om de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van het importeren en opslaan van waterstof op industriële schaal. Ook werken de partijen gezamenlijk aan een blauwdruk voor een import-, opslag-, distributie- en handelshub, bestaande uit faciliteiten met een totale doorvoercapaciteit van 1 miljoen ton waterstof per jaar. 

Goede uitgangspositie 

De vijf partijen verwachten dat waterstof een centrale rol gaat spelen in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Die transitie is noodzakelijk om in 2050 te voldoen aan het Europese doel om klimaatneutraal te zijn. Amsterdam is goed gepositioneerd om in deze transitie een belangrijke rol te spelen. Zo is de Amsterdamse haven al decennialang een toonaangevend internationaal knooppunt voor de handel in energieproducten. En zijn er in de Amsterdamse metropoolregio veel initiatieven gaande die voor de ontwikkeling zorgen van een groen waterstofcluster, zoals productie van groene waterstof. 

De H2Gate-partners delen de visie dat naast lokale productie van waterstof ook import nodig is om aan de toekomstige vraag in Europa te voldoen. 

Bouwen aan een internationale supply chain 

Waterstoftransport heeft wel z’n uitdagingen. Om grote hoeveelheden te transporteren moet waterstof sterk worden gecomprimeerd en gekoeld. In het H2Gate project verkennen we de mogelijkheden van de verschillende waterstofdragers. Daaruit volgen later mogelijk studies en proefprojecten voor ontwerp en realisatie. 

Het H2Gate-project wordt gezien als een belangrijke stap in de realisatie van een internationale supply chain voor waterstof op commerciële schaal. Afhankelijk van de beschikbaarheid van groene waterstof over de hele wereld en de groei van de vraag in Europa, kan deze toeleveringsketen naar verwachting tegen het einde van dit decennium opschalen. 

Ramon Ernst, Managing Director van Evos Amsterdam: ‘Dit project past perfect in onze ambitie om infrastructuuroplossingen te ontwikkelen voor een koolstofvrije energietoekomst. De expertise van Evos ligt in de opslag en behandeling van grote hoeveelheden energieproducten en we willen ons portfolio graag verder uitbreiden met nieuwe schone vormen. We zijn blij om met capabele en gemotiveerde partners aan een gedeelde visie te kunnen werken.’ 

Eduard de Visser, hoofd Strategie en Innovatie Port of Amsterdam: ‘Als Port of Amsterdam willen we koploper zijn in de energietransitie. Onze gevestigde positie als formidabele, internationale energiehub betekent dat we de infrastructuur, de partners en de kennis en ervaring hebben om een katalysator te zijn voor nieuwe, duurzame energieproducten. Wij zijn er trots op om met Evos en andere partners samen te kunnen werken aan H2Gate. Het laat mooi zien hoe innovatief en ondernemend de Amsterdamse haven is.’ 

EVOS Amsterdam: Storing the future

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en  wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

Welke ontwikkelingen zien wij in onze sector?

De energieopslagbedrijven zien vier grote ontwikkelingen in de toekomst: 

  1. Grootschalige waterstofimport; in de toekomst zal het naar verwachting mogelijk zijn om waterstof te importeren, ook uit verder gelegen gebieden. Op deze manier kan energie uit zon en wind zonder al te veel verlies worden getransporteerd, waarbij Amsterdam een belangrijke hubfunctie kan gaan vervullen. Maar dan is het wel nodig dat de bedrijven worden aangesloten op het waterstofnetwerk.
  2. Intensivering van opslag en transport van biobrandstoffen, e-fuels en synthetische brandstoffen bijvoorbeeld bedoeld voor de verduurzaming van Schiphol.
  3. Ontwikkeling van Amsterdam als de grootste hub voor de opslag, menging en doorvoer van” nieuwe brandstoffen in Europa
  4. Verbindingen met nieuwe en circulaire industrieën en/of een CO2 netwerk, en een ondersteunende rol in de energievoorziening van de stad.


Wat is het?

De opslagbedrijven zijn onderdeel van een wereldwijde energieketen die volop in transitie is. Neem alleen al de vraag naar nieuwe energie in stedelijke gebieden, maar ook de behoefte aan verduurzaming van de industrie en de luchtvaart. Veel landen vertalen het klimaatakkoord van Parijs naar lokale doelstellingen. Dit zorgt er ook voor dat in toenemende mate nieuwe energiebronnen worden opgeslagen in de Amsterdamse haven.

Waarom in Amsterdam?

Amsterdam kan door haar ligging, omvang en kennis een internationale toppositie blijven claimen in de veranderende energiemarkt.

De energieopslagbedrijven in Amsterdam bevinden zich op een unieke strategische locatie, waar aanvoer per schip, spoor, weg én per pijplijn, mogelijk is en waarbij ook nog eens een directe pijplijnverbinding naar Schiphol is.

De nabijheid van een energie-intensieve en biobased industrie gecombineerd met de geplande windmolenparken voor de kust, versterkt de functie van Amsterdam als energiehub en heeft een aanzuigende werking op innovatieve ondernemingen (in de maakindustrie) die zich hier willen vestigen.  Door de omvang van het energiecluster in de Amsterdamse haven is er veel  expertise over de opslag van energiehoudende producten. Het proces- en veiligheidsdenken zit diepgeworteld bij de mensen die bij deze bedrijven werken. Die kennis is straks nodig om op een veilige manier de op- en overslag van nieuwe energie te faciliteren. Bedrijven voldoen nu al aan de hoogste milieu eisen met dampverwerking en waterzuivering.

Wat hebben de projecten nodig?

Om dit te realiseren is een goed investeringsklimaat voor bedrijven noodzakelijk, evenals publieke investeringen in ontsluitende infrastructuur. Hierbij gaat het met name om verbindingen binnen het Noordzeekanaal gebied en aansluitingen op bestaande energietransportnetwerken. Voorts is er ruimte nodig om te experimenteren, zowel fysieke ruimte, milieuruimte als vergunningen en tijd.

Wat is de opleverdatum?

Op de korte termijn richten de bedrijven zich in toenemende mate  op het mengen en opslaan van zogenaamde duurzame brandstoffen, op het bijmengen van bio- en  synthetische brandstoffen.

Dit kan grotendeels met de bestaande infrastructuur, dit wordt volledig gefinancierd vanuit eigen grootschalige investeringen.

Op (middel)lange termijn gaat de sector over op de aanvoer en opslag van nieuwe transportbrandstoffen en/of energiedragers zoals synthetische brandstoffen, bio brandstoffen, methanol, ethanol, ammonia en waterstof. Dit vergt een nieuwe infrastructuur die grote investeringen, zowel publiek als privaat met zich meebrengt.